Redakce a redakční rada

Předsedkyně redakční rady:

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.  
Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, Brno

Redakční rada:

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, Brno

doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno

prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Slovenská republika

dr. hab. Beata Pituła, PhD.
Slezská univerzita v Katovicích, Polsko

doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

dr. habil. Péter Tóth
Univerzita Óbuda, Centrum pro inženýrské vzdělávání, Budapešť, Maďarsko

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.
Prešovská univerzita v Prešove, Inštitút psychológie, Slovenská republika

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Výkonná redakce:

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. (dočasný výkonný redaktor)
Mgr. Alena Bendová, Ph.D. (členka redakce)
Ing. Martina Urbánková (technická redakce)