Prostredie školy ako determinant podpory organizačného učenia

Valentína Šuťáková, Janka Ferencová, Martina Kosturková

 

Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 9, č. 1, s. 20-44

https://doi.org/10.11118/lifele2019090120

Abstrakt

Organizačné učenie ako strategický nástroj zmeny organizácie i stabilizácie úspechu je v prostredí školy diskutovanou témou približne od 90. rokov minulého storočia. Jej význam v súčasnosti narastá, najmä v súvislosti s dynamickým rozvojom spoločnosti a potrebou pružne sa prispôsobovať neustálym zmenám. Výskum v oblasti organizačného učenia sa zameriava na analýzu faktorov, ktoré sú dôležité pre organizačné učenie a adaptabilitu. Cieľom tejto štúdie bolo skúmať prostredie školy ako determinant podpory organizačného učenia. Zvolili sme dizajn kvalitatívneho výskumu, v rámci ktorého sme realizovali skupinové interview s 32 učiteľmi zo štyroch škôl. Na základe rozhovorov sme vyšpecifikovali päť kategórií podpory organizačného učenia – psychické bezpečie, otvorená komunikácia, oceňovanie spolupráce, otvorenosť novým myšlienkam, participácia a angažovanosť. Analýzou výpovedí participantov sme identifikovali najvýznamnejšie bariéry organizačného učenia v prostredí sledovaných škôl. Ich poznanie umožnilo formulovať odporúčania vo vzťahu k manažmentu škôl a podpore kreovania prostredia podporujúceho organizačné učenie v školách.

Klíčová slova

organizačné učenie, prostredie podporujúce organizačné učenie, bariéry podpory organizačného učenia

Celý článek

 

<< Předchozí článek

Další článek >>

Reference

Zobrazit literaturu