Pokyny pro autory

 

Do časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání jsou přijímány původní vědecké stati vycházející z vlastního výzkumu, teoretické studie, diskuzní příspěvky, recenze, významná sdělení, zprávy o konferencích, seminářích a workshopech z oblasti celoživotního učení a vzdělávání.

Redakce nepřijímá rukopisy, které byly (i z části) publikovány v jiných časopisech, monografiích, sbornících, na internetu apod. Dříve publikovaný text je možné redakci časopisu Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání poskytnout pouze v případě, že je zásadním způsobem přepracován (obvykle alespoň z 50 %) a redakce bude na tuto skutečnost korespondujícím autorem upozorněna.

 

Příspěvky jsou publikovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce v následujících kategoriích:

  • Empirická studie  vědecké stati prezentující původní výsledky výzkumu autora nebo týmu, jehož byl autor členem, s rozsahem do 25 normostran (45 000 znaků).
  • Teoretická studie – studie syntetizující přehledným způsobem teoretické a empirické poznatky z příslušné tematické oblasti s rozsahem do 20 normostran (36 000 znaků).

Všechny empirické a teoretické studie procházejí nezávislým recenzním řízením.

  • Diskuze – příspěvek s diskuzními náměty a otázkami z oblasti celoživotního vzdělávání a učení, o nichž by měla být vedena odborná diskuze s rozsahem do 30 normostran (36 000 znaků).
  • Recenze  recenze odborných knih (monografií) s rozsahem do 6 normostran (10 800 znaků).
  • Zprávy  zprávy o konaných konferencích, seminářích a workshopech, významná sdělení s rozsahem do 10 normostran (18 000 znaků).

Po předchozí domluvě s redakcí je možné u empirických a teoretických studií dohodnout individuální rozsah příspěvku.

 

Články k publikování zasílejte elektronickou poštou na e-mailovou adresu redakce: lifelonglearning@mendelu.cz

Před zasláním rukopisu redakci si přečtěte a zapracujte rovněž technické požadavky ke zpracování rukopisu.

 

Upozorňujeme autory, že redakce časopisu přešla na citační normu APA. Veškeré rukopisy bude redakce přijímat již pouze s odkazy na zdroje v této citační normě. Technické požadavky na zpracování rukopisu najdete v šabloně zde.