Výzvy pro autory

Termín uzávěrky pro číslo 3/2019

 

Vážení přátelé, čtenáři a příznivci časopisu Lifelong Learning – Celoživotní vzdělávání,

dovolte mi, abych se na Vás touto cestou obrátil s laskavou výzvou o případné zaslání Vašich odborných teoretických i empirických studií, zpráv nebo recenzí, o které bychom rádi obohatili nadcházející číslo časopisu Lifelong Learning – Celoživotní vzdělávání (3/2019). Pokud máte zajímavé výsledky Vaší vědecké práce, příspěvky do diskuse anebo byste se chtěli podělit o relevantní informace z oblasti celoživotního vzdělávání, zašlete nám je prosím nejpozději do 15. 9. 2019 na adresu redakce časopisu lifelonglearning@mendelu.cz

S díky a přáním všeho dobrého

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

předseda redakční rady

 

Adresa redakce:

Časopis Lifelong Learning
Institut celoživotního vzdělávání
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 5, CZ – 613 00 Brno
e-mail: lifelonglearning@mendelu.cz 

Recenzovaný časopis Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání vydává od roku 2011 s periodicitou třikrát ročně Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. V současné době je časopis zařazen do databází ERIH PLUS a EBSCO.