Inzerce

 

V časopise je možné využít placené inzerce. Cena inzerce je stanovena na základě dohody. Časopis je obvykle vydáván v nákladu 350 ks ve formátu A5 (rozměry časopisu jsou 150 x 210 mm, rozměry tiskové plochy jsou 115 x 170 mm) a je rozesílán na významná univerzitní pracoviště. Časopis je dostupný rovněž on-line na stránkách časopisu.

Podrobné informace k tisku: nadpis článku 14 pt tučné verzálky; základní text Constatntia, 10 pt, řádkování 12 pt; mezititulky 12 pt tučné, tabulky - uzavřený typ, písmo 9 pt, jednoduché orámování plnou čarou tl. 0,4 pt. Materiál textového bloku je černobílý, obrázky v odstínech šedi s minimálím rozlišením 300 dpi. Inzerci je možné otisknout rovněž v podobě obrázku s dostatečným rozlišením a rozměry časopisu (viz výše).

V případě zájmu o inzerci konaktujte redakci časopisu na e-mailové adrese: lifelonglearning@mendelu.cz