Obsah čísla 3/2017:

 

Stáhnout celé číslo

 
   

Editorial

Stáhnout

 

VYCHOPŇOVÁ, T. 2017. Vedení lidí ve školách v kontextu teorie sociální moci. [School Leadership in the Context of Social Power Theory]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 7, č. 3, s. 7-20.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201707037

Abstrakt: Vedení lidí ve školách v kontextu teorie sociální moci. Předkládaná teoretická studie je věnována problematice sociální moci a vedení lidí zasazené do kontextu školy. Moc a vedení lidí nahlížíme z typologie sociální moci Frenche a Ravena a stylů vedení - transakčního a transformačního. Cílem je pojednat o tématu sociální moci a vedení lidí. A zvláště poukázat na souvislosti mezi konceptem sociální moci a vedením lidí ve specifickém prostředí školy. Nejprve si tedy všímáme teoretického ukotvení moci napříč různými definicemi, poté je již moc nahlížena konkrétněji – v rámci teorie sociální moci. V návaznosti na to je sociální moc představena v kontextu vedení lidí. Předkládaná studie se zabývá otázkou souvislosti mezi sociální mocí a vedením lidí, o kterých uvažujeme jako o konstruktech v prostředí školy.

Klíčová slova: sociální moc, mocenské vztahy, uplatňování moci, vedení lidí

 

 

Teoretická studie
Stáhnout

KRYUCHKOVA, K. 2017. Přístupy ruských rodin k domácí přípravě svých dětí v českém školním kontextu. [Approaches of Russian Families to Children’s HomePreparation for School in the Czech School Context] Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 7, č. 3, s. 21–45.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2017070321

Abstrakt: Přístupy ruských rodin k domácí přípravě svých dětí v českém školním kontextu. Článek je zaměřen na problematiku vzdělávání cizinců, která je v současné době velmi aktuální. V textu jsou popsány ruské rodiny, které procházejí procesem akulturace v českém školním prostředí. Příspěvek rozebírá dva důležité body ovlivňující studium ruských dětí v české škole: (1) názory ruských rodičů na vzdělávání jejich dětí v prostředí českých škol, (2) přístupy ruských rodičů k domácí přípravě svých dětí. Dále text popisuje, jak jsou tyto body propojeny se strategiemi akulturace, které rodiny respondentů zvolily.

Klíčová slova: názor, rodiče, škola, domácí učení, akulturace, akulturační strategie

 

Empirická studie
Stáhnout

SMETÁČKOVÁ, I, PAVLÍK P. 2017. Studium genderově netradičního oboru střední školy: důvody volby a hodnocení zkušenosti. [Gender Non-traditional High School Study: Reasons for Choice and Evaluation of Experience] Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 7, č. 3, s. 46-66.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2017070346

Abstrakt: Studium genderově netradičního oboru střední školy: důvody volby a hodnocení zkušenosti. Většina studujících na konci základní školy realizuje kariérní volbu ve shodě s genderovými normami a jen malá část pokračuje ve studiu na oboru tradičně spojovaném s opačným pohlavím. Výzkum mapuje důvody takové volby z odstupu jednoho až tří let u 25 studentek a 31 studentů genderově atypického oboru střední školy. Data byla shromážděna prostřednictvím dotazníku s otevřenými otázkami a zpracována kvalitativní tematickou analýzou. Výsledky ukázaly, že chlapci a dívky se částečně liší v důvodech volby a jejich situace je jiná z hlediska podpory okolí a přijetí kolektivem. Dívky se častěji než chlapci setkávaly s nesouhlasem rodičů a vyučujících i se zesměšňováním ve vrstevnických skupinách.

Klíčová slova: volba povolání, atypická volba, gender, token, poradenství

 

Empirická studie
Stáhnout

Recenze

ATTWOOD, T. Das Asperger-Syndrom. Das erfolgreiche Praxis-Handbuch für Eltern und Therapeuten. Stutgart: Trias Verlag, 2016. (I. Ištvan)

ZÁVĚRKOVÁ, Markéta. Jak se žije s ADHD: co se stane, když vám vstoupí do života, jaké to je žít s nimi a s námi. Praha: Pasparta, 2016. (D. Janderková)

Stáhnout

Zprávy

Stáhnout