Lifelong Learning 3/2018

Stáhnout celé číslo

Editorial

Stáhnout

Studie

 

Pozitivní edukace: inspirace pro zlepšení kvality vzdělávání

Eva Janštová, Alena Slezáčková

s. 7-24

 

 

Hodnocení kvality studijních programů: validizace, možnosti a limity dotazníku pro studenty a absolventy

Ilona Kočvarová, Jan Kalenda

s. 25–47

 

Učitelé základních škol a proměna jejich postojů ke kurikulární reformě: tři příběhy

Karel Ševčík, Karolína Pešková, Tomáš Janko

s. 42–60

 

Recenze

Zelinková, O. 2017. Dyspraxie: vývojová porucha pohybové koordinace

Dita Janderková

s. 76-81

 

Stáhnout

Diskuse

Kariérní řád – profesní rozvoj pedagogických pracovníků v reflexi dokumentu historického

Kamil Janiš ml.

s. 82-88

 

Stáhnout

Zprávy

Závěry z mezinárodní konference ICOLLE 2018

Petr Adamec, Michal Šimáně

s. 89-93

 

Stáhnout

Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2019

s. 94-95

 

Poděkování recenzentům

s. 96-98