Lifelong Learn. 2020, 10, 257-260

https://doi.org/10.11118/lifele20201002257

Vzdelávanie dospelých rómov z marginalizovaných komunít

Dominika Temiaková

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky, Dražovská 4, Nitra, Slovenská republika

PIROHOVÁ, I., LUKÁČ, M., LUKÁČOVÁ, S. 2019. Vzdelávanie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove. 187 s. ISBN 978-80-555-2318-7.