Lifelong Learn. 2021, 11, 11-37

https://doi.org/10.11118/lifele20211101011

Importance of Peer Learning Among Part-Time Students in Preventing Drop Out

Karla Brücknerová

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd, A. Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

Received May 15, 2020
Accepted March 15, 2021

References

1. Alase, A. (2017). The interpretative phenomenological analysis (IPA): a guide to a good qualitative research approach. International Journal of Education and Literacy Studies, 5(2), 9–19. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.5n.2p.9>
2. Altschwager, T., Dolan, R., & Conduit, J. (2018). Social brand engagement: how orientation events engage students with the university. Australasian Marketing Journal (AMJ), 26(2), 83–91. <https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2018.04.004>
3. Boud, D., Cohen, R., & Sampson, J. (1999). Peer learning and assessment. Assessment & evaluation in higher education, 24(4), 413–426. <https://doi.org/10.1080/0260293990240405>
4. Brücknerová, K. (2021a). Jak poznáme kvalitní kombinované studium? Pilíře kvality v hodnocení zralými studenty. Studia Paedagogica, 26(1), 125–144. <https://doi.org/10.5817/SP2021-1-5>
5. Brücknerová, K., (2021b). Studují spolu. Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory. Brno: Masarykova univerzita.
6. Brücknerová, K., & Novotný, P. (2017). Intergenerational learning among teachers: overt and covert forms of continuing professional development. Professional Development in Education, 43(3), 397–415. <https://doi.org/10.1080/19415257.2016.1194876>
7. Brücknerová, K., Rozvadská, K., Knotová, D., Juhaňák, L., Rabušicová, M., & Novotný, P. (2020). Educational trajectories of nontraditional students: stories behind numbers. Studia Paedagogica, 25(4), 93–114. <https://doi.org/10.5817/SP2020-4-5>
8. Clancy, P., & Goastellec, G. (2007). Exploring access and equity in higher education: policy and performance in a comparative perspective. Higher Education Quarterly, 61(2), 136–154. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2273.2007.00343.x>
9. Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (2000). Narrative inquiry. San Francisco: Jossey-Bass.
10. Crawford, S., K., & Duggan, M., H. (2008). Differential predictors of persistence between community college adult and traditional-aged students. Community College Journal of Research and Practice, 32(2), 75–100. <https://doi.org/10.1080/10668920701380967>
11. Donaldson, J. F., & Graham, S. (1999). A model of college outcomes for adults. Adult Education Quarterly, 50(1), 24–40. <https://doi.org/10.1177/074171369905000103>
12. Duque, L. C. (2014). A framework for analysing higher education performance: students’ satisfaction, perceived learning outcomes, and dropout intentions. Total Quality Management & Business Excellence, 25(1–2), 1–21. <https://doi.org/10.1080/14783363.2013.807677>
13. Friese, S. (2019). Qualitative data analysis with ATLAS.ti.: Sage Publications.
14. Fučík, P., & Slepičková, L. (2014). Studenti, kteří odcházejí: kvantitativní analýza nedokončených vysokoškolských studií. Aula, 22(1), 24–54.
15. Gilardi, S., & Guglielmetti, C. (2011). University life of non-traditional students: engagement styles and impact on attrition. The Journal of Higher Education, 82(1), 33–53. <https://doi.org/10.1353/jhe.2011.0005>
16. Gravett, K., & Winstone, N. E. (2019). Storying students’ becomings into and through higher education. Studies in Higher Education, 1–12.
17. Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory. Los Angeles, Sage Publications.
18. Illeris, K. (2007). How we learn: Learning and non-learning in school and beyond. London: Routledge.
19. Irwin, C., Ball, L., Desbrow, B., & Leveritt, M. (2012). Students’ perceptions of using Facebook as an interactive learning resource at university. Australasian Journal of Educational Technology, 28(7).
20. Kasworm, C. E. (1997). Adult Meaning Making in the Undergraduate Classroom. Annual Meeting of the American Educational Research Association (Chicago).
21. Keller, J., & Tvrdý, L. (2008). Vzdělanostní společnost?: chrám, výtah a pojišťovna. Praha: Sociologické nakladatelství.
22. Kember, D., Lee, K., & Li, N. (2001). Cultivating a sense of belonging in part‑time students. International Journal of Lifelong Education, 20(4), 326–341. <https://doi.org/10.1080/02601370117754>
23. Kim, J. H. (2015). Understanding narrative inquiry: the crafting and analysis of stories as research. Los Angeles: Sage Publications.
24. King, A. (2002). Structuring peer interaction to promote high-level cognitive processing. Theory into practice, 41(1), 33–39. <https://doi.org/10.1207/s15430421tip4101_6>
25. Kohler, G. J., Grawitch, M. J., & Borchert, D. (2009). Dealing with the stress of college: a model for adult students. Adult Education Quarterly, 59(3), 246–263. <https://doi.org/10.1177/0741713609331479>
26. Larsen, M. R., Sommersel, H. B., & Larsen, M. S. (2013). Evidence on dropout phenomena at universities. Copenhagen: Danish Clearinghouse for educational research.
27. Lassibille, G., & Navarro Gómez, L. (2008). Why do higher education students drop out? Evidence from Spain. Education Economics, 16(1), 89–105. <https://doi.org/10.1080/09645290701523267>
28. Liessmann, K. P. (2008). Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Praha: Academila.
29. Luca, J., & Clarkson, B. (2002). Promoting Student Learning through Peer Tutoring: a Case Study. Dostupný z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED477058.pdf.
30. Mazouch, P., Ptáčková, V., Fischer, J., & Hulík, V. (2018). Students Who Have Unsuccessfully Studied in the Past: analysis of Causes. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 11(3), 65–71. <https://doi.org/10.7160/eriesj.2018.110303>
31. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (2020). Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/53277_1_1/.
32. Mouralová, M., & Tomášková, A. (2007). Studijní neúspěšnost na českých vysokých školách (a důvody, které k ní vedou). Aula, 15(1), 16–26.
33. Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství (2016). Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-275.
34. Novotný, P., Brücknerová, K., Juhaňá k, L., & Rozvadská, K. (2019). Driven to be a non-traditional student: measurement of the academic motivation scale with adult learners after their transition to university. Studia Paedagogica, 24(2), 109–135. <https://doi.org/10.5817/SP2019-2-5>
35. Novotný, P. Brücknerová, K., Juhaňák, L., Knotová, D., Rabušicová, M., Rozvadská, K. (2021). Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. Brno: Masarykova univerzita.
36. Quinn, J. (2013). Drop-out and completion in higher education in Europe among students from under-represented groups: an independent report authored for the European Commission. Dostupný z: file:///D:/Users/29481/Downloads/Report.pdf.
37. Quinn, J., Thomas, L., Slack, K., Casey, L., Thexton, W., & Noble, J. (2005). From life crisis to lifelong learning: re-thinking working class ‘drop out’ from higher education. Bristol: Policy Press.
38. Rabušicová, M., Brücknerová, K., Kamanová, L., Novotný, P., Pevná, K., & Vařejková, Z. (2016). Mezigenerační učení: teorie, výzkum, praxe. Brno: Masarykova univerzita.
39. Sorey, K. C, & Duggan, M. H. (2008). Differential predictors of persistence between community college adult and traditional-aged students. Community College Journal of Research and Practice, 32(2), 75–100. <https://doi.org/10.1080/10668920701380967>
40. Sparkman, L., Maulding, W., & Roberts, J. (2012). Non-cognitive predictors of student success in college. College Student Journal, 46(3), 642–652.
41. Stănescu, D. F., Monteagudo, J. G., & Freda, M. F. (2015). Giving voice to non-traditional students ‘walking’ the narative mediation path. An interpretative phenomenological analysis. In The European Higher Education Area (s. 415 –430). Cham: Springer.
42. Stewart, D. W., & Shamdasani, P. N. (2014). Focus groups: theory and practice. Vol. 20. Los Angeles: Sage Publications.
43. Thoms, B., & Eryilmaz, E. (2014). How media choice affects learner interactions in distance learning classes. Computers & Education, 75, 112–126. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.02.002>
44. Tinto, V. (1988). Stages of student departure: reflections on the longitudinal character of student leaving. The Journal of Higher Education, 59(4), 438–455. <https://doi.org/10.2307/1981920>
45. Tinto, V. (1997). Classrooms as communities: exploring the educational character of student persistence. The Journal of Higher Education, 68(6), 599–623.
46. Trow, M. (2007). Reflections on the transition from elite to mass to universal access: forms and phases of higher education in modern societies since WWII. In International handbook of higher education (s. 243–280). Dordrecht: Springer.
47. Truta, C., Parv, L., & Topala, I. (2018). Academic engagement and intention to drop out: levers for sustainability in higher education. Sustainability, 10(12), 3–11. <https://doi.org/10.3390/su10124637>
48. Van Meter, P., & Stevens, R. J. (2000). The role of theory in the study of peer collaboration. The Journal of Experimental Education, 69(1), 113–127. <https://doi.org/10.1080/00220970009600652>
49. Vlk, A., Drbohlav, J., Fliegl, T., Hulík, V., Stiburek, Š., & Švec, V. (2017). Studijní neúspěšnost na vysokých školách. Praha: Sociologické nakladatelství.
50. Vossensteyn, J. J., Kottmann, A., Jongbloed, B. W., Kaiser, F., Cremonini, L., Stensaker, B., & Wollscheid, S. (2015). Dropout and completion in higher education in Europe: main report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
51. Zawacki-Richter, O., & Anderson, T. (Eds.) (2014). Online distance education: towards a research agenda. Edmonton: Athabasca University Press.
52. Zákon č. 197/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (2014). Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=563&r=2004.
53. Zhoc, K. C., King, R. B., Chung, T. S., & Chen, J. (2020). Emotionally intelligent students are more engaged and successful: examining the role of emotional intelligence in higher education. European Journal of Psychology of Education, 1–25.
front cover

ISSN 1804-526X (Print) ISSN 1805-8868 (Online)

Archive