Lifelong Learn. 2021, 11, 275-275

https://doi.org/10.11118/lifele20211103275

Errata - Didactics in Vocational Education in the Czech Republic – Current Situation and Perspectives

Pavel Pecina1, Peter Marinič2

1Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, oddělení sociálních věd, Zemědělská 5, 613 00 Brno, Česká republika
2Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Poříčí 623/7, 603 00 Brno, Česká republika

Article first published 30 September 2021 in: PECINA PAVEL, MARINIČ PETER. 2021. Oborové didaktiky v odborném vzdělávání v České republice – aktuální stav a perspektivy. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání, 11 (2): 147–171. https://doi.org/10.11118/lifele20211102147.