Lifelong Learn. 2021, 11, 127-128

https://doi.org/10.11118/lifele20211102127

Editorial

Petr Adamec

Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, 613 00 Brno, Czech Republic

Vážení čtenáři, milé kolegyně a kolegové, přátelé celoživotního vzdělávání a všeho, co s ním souvisí, toto úvodní slovo ke druhému číslu časopisu Lifelong Learning – Celoživotní vzdělávání v roce 2021 píšu v době, kterou označil ministr zdravotnictví České republiky za úpatí další vlny pandemie. Trápí nás již rok a půl a rád bych věřil, že nás už dlouho trápit nebude a že se slova pana ministra nenaplní.
V tomto vydání vám nabízíme dvě studie, jednu teoretickou a jednu empirickou, dvě recenze a jednu zprávu. V první, teoretické studii se Pavel Pecina s Petrem Mariničem z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity zamýšlejí nad aktuálním stavem a vývojem didaktik v odborném vzdělávání v České republice s přesahem na Slovensko. Autorkou druhé, empirické studie je Lucia Pašková z Pefagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, která se zabývá koncepcemi lídrovství zejména v prostředí škol. Ve svém příspěvku se snaží charakterizovat jeden z nejaktuálnějších stylů transformativního lídrovství, který je charakteristický budováním vztahu mezi lídrem a jeho následovníky. Toto budování vztahu může být podle autorky prevencí pracovní osamělosti projevující se na výkonnosti. Jejími respondenty byly téměř dvě stovky učitelů základních škol. Nechte se překvapit výsledky...
Po přečtení těchto studií vám doporučuji recenze dvou odborných publikací. V první recenzi nám kolegyně Silvia Virághová ze Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře představuje vědeckou monografii Výchova a udržateľný rozvoj, jejímž autory jsou Tímea Šeben Zaťková, Anna Mravcová a Štefan Baranovič, působící tamtéž. Druhou recenzi nám zaslala kolegyně Radmila Burkovičová z Ostravské univerzity a domnívám se, že upozornění na tuto publikaci je velmi vhodné, neboť je svým obsahem nezvykle aktuální. Autoři publikace Univerzitní vzdělávání v minulosti, současnosti a budoucnosti Jaroslav Mužík, Radka Löwenhöfferová a Pavel Krpálek svou monografií zaměřují téměř na všechny aktéry současného vzdělávání – od pedagogů přes studenty a rodiče až po osoby, které se aktuálně zabývají například přípravou akreditačních spisů apod. Autorka recenze hned na prvních řádcích uvádí, že cílem publikace je "reflexe současné situace v univerzitním vzdělávání z globálního, evropského i našeho národního pohledu". Jen řekněte, koho z vás by toto téma nezajímalo?
V závěru prvního čísla letošního ročníku jsem si vás dovolil pozvat na konferenci, kterou vysokoškolský Institut celoživotního vzdělávání pořádá již od roku 2009. Čas oponou trhnul a mně na tomto místě nezbývá než konstatovat, že je po všem a závěr druhého čísla ročníku 2021 věnujeme zprávě ze 13. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE, která se konala 8.září 2021 v hotelu Avanti v Brně. Tentokrát byla zaměřena na kompetence pro 21. století a Martina Urbánková v této zprávě shrnuje to nejdůležitější, co se v souvislosti s její úspěšnou organizací událo.
Vážené kolegyně a kolegové, přeji vám pevné zdraví, příjemné chvíle ve společnosti našeho odborného časopisu a úspěšný start do nového akademického roku 2021/2022!
Petr Adamec
předseda redakční rady