Lifelong Learn. 2022, 12, 5-6

https://doi.org/10.11118/lifele20221201005

Editorial

Petr Adamec

Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, 613 00 Brno, Czech Republic

Vážení čtenáři, milé kolegyně a kolegové, přátelé celoživotního vzdělávání,
jsem rád, že máte opět příležitost držet v rukou anebo si prohlížet na monitoru další číslo časopisu Lifelong Learning – Celoživotní vzdělávání, konkrétně první číslo vydané v roce 2022. Jak jste si jistě všimli, časopis změnil svoji periodicitu a bude nově vycházet pouze dvakrát za rok, konkrétně k 30. červnu a k 31. prosinci každého roku. Co zajímavého se v tomto čísle dočtete?
V první studii se Hana Marešová a Daniel Ecler zaměřují na vzdělávací potenciál 3D multiuživatelských virtuálních prostředí ve vzdělávání. Ke zpracování této studie je nevedlo nic jiného než stále mezi námi přítomná pandemie covidu-19 a s tím spojené problémy se vzděláváním za využití online prostoru a relevantních prostředků. Do jaké míry jsou online nástroje efektivní a jak velký didaktický význam pro nás všechny mají? Na to najdete odpovědi právě v tomto příspěvku.
Na druhé studii se podílel celý kolektiv autorů – Mária Zanovitová, Dominika Kalánková, Martina Lepišeová a Ivan Farský, kteří se zabývali problematikou vzdělávání seniorů a tématem takzvaně vždy zeleným a perspektivním – univerzitami třetího věku. V této oblasti je na jedné straně mnoho prozkoumáno, na druhé straně se objevují stále nové příležitosti. Kolegové se zaměřili na identifikaci míry spokojenosti s organizačním zajištěním, obsahem, cíli a metodami na konkrétní slovenské univerzitě třetího věku. Jejich respondenty byla téměř stovka seniorů. O tom, co považují účastníci U3V za důležité, co preferují anebo co jim naopak brání při studiu, se můžete dočíst v tomto zajímavém příspěvku.
Nedílnou součástí tohoto časopisu jsou také recenze odborných knih a dalších publikací, které určitě stojí za přečtení, případně není špatné je mít i ve vlastní knihovně. Do tohoto čísla přispěl Jaroslav Kříž z katedry andragogiky a managementu ve vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy recenzí nedávno vydané publikace předních českých andragogů Jaroslava Vetešky a Michaely Tureckiové s názvem Kompetence ve vzdělávání a strategie profesního rozvoje. Domnívám se, že název knihy a také téma hovoří samo za sebe – je neustále aktuální a mít alespoň základní povědomí o této oblasti je dnes více než potřebné a žádoucí.
V životě lidském bohužel neprožíváme vždy jen veselé a příjemné okamžiky. Je naší smutnou povinností informovat Vás o tom, že nás nedávno navždy opustil kolega, přítel a neúnavný propagátor teoretických i praktických aspektů pedagogických věd pan PaedDr. Milan Škrabal. Děkujeme tímto docentu Jiřímu Semrádovi za to, že zpracoval a zaslal vzpomínku stručně shrnující jeho životní pouť.
V rámci obsahu tohoto čísla si vás také dovolujeme pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2022, kterou vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání pořádá již počtrnácté. Letos proběhne 7. září 2022 v prostorách hotelu Vista v Brně a jejím tématem je „Omnes, omnia, omnio pro 21. století“. Jak jste jistě coby odborníci poznali, míříme tím k odkazu Jana Amose Komenského, jehož 430. výročí narození si v letošním roce připomínáme. Jménem celého našeho kolektivu mohu říci, že se na setkání s vámi těšíme.
Vážené kolegyně a kolegové, přeji vám nejen příjemné chvíle ve společnosti našeho odborného časopisu (např. na letní dovolené), ale i hodně sil, pedagogického optimismu, tvůrčích úspěchů, štěstí a hlavně zdraví.
Petr Adamec
předseda redakční rady