Lifelong Learn. 2021, 11, 99-102

https://doi.org/10.11118/lifele20211101099

Vzdelávacie potreby zamestnancov v preseniorskom veku

Slavka Silberg

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky, Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra, Slovenská republika

KORICINA, M. Vzdelávacie potreby zamestnancov v preseniorskom veku. Nitra: UKF Nitra, 2020. 104 s. ISBN: 978-80-558-1564-0.