Lifelong Learn. 2021, 11, 105-115

https://doi.org/10.11118/lifele20211101105

Věda a matení žánrů: analýza jedné recenze

Radim Šíp1,2

1Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky, Poříčí 538/31, 603 00 Brno, Česká republika
2Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, Centrum výzkumu, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín, Česká republika

References

12 live references