Lifelong Learn. 2021, 11, 175-179

https://doi.org/10.11118/lifele20211102175

Univerzitní vzdělávání v minulosti, současnosti a budoucnosti

Radmila Burkovičová

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogiky, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava, Česká republika

MUŽÍK, J., LÖWENHÖFFEROVÁ, R. A P. KRPÁLEK. 2020. Univerzitní vzdělávání v minulosti, současnosti a budoucnosti. Praha: Professional Publishing, s. 128. ISBN 978-80-88260-45-5.