Lifelong Learn. 2022, 12, 67-68

https://doi.org/10.11118/lifele20221201067

Za Milanem Škrabalem

Jiří Semrád

Univerzita Hradec Králové, Pedadogická fakulta, Ústav sociálních studií, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III, Česká republika